Общи условия

Добре дошли!

Благодарим Bи, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Услугите се осигуряват от Да Ями ЕООД с адрес 78 Муткурова , Русе,България.

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Поръчки

1. Поръчвайки от сайта на okpazar (by dayummy), Вие сключвате споразумение с okpazar (by dayummy) по отношение на обработката на тази поръчка и препращането й към участващите ресторанти в платформата. Ако извършвате плащането онлайн, okpazar (by dayummy) е отговорен за всички връщания на суми и продукти. Въпреки това , фирмата/търговец остава отговорен за подготовката, качеството и доставката на Вашата поръчка . Плащайки онлайн, Вие се съгласявате да предоставите данните си и гарантирате, че тези данни са точни и пълни по време на заявката за поръчка. Гарантирате, че кредитната и/или дебитната карта, която предоставяте за плащане има съответната налична сума за изпълняване на поръчката.

2. Всяко споразумение за доставки на  услуги е споразумение между потребителя и участващите фирми, в случай че се поръчва доставката на стоки и услуги, като споразумението се прилага между Вас и okpazar (by dayummy). Вие се съгласявате да поддържате профила си с коректни данни, като потвърждавате, че детайлите са верни и пълни, в момента на създаване на поръчката. Вие се съгласявате също така, че кредитната или дебитната карта, която сте задали, са коректни, и че имате достатъчно средства, за да направите плащането.

3. Доставката на храна, стоки и услуги, закупени през този сайт са предназначени само за лична употреба, като закупените стоки не са предназначени за препродажба. Ако клиент на okpazar (by dayummy) извърши някое от тези действия, трябва да е наясно, че действа от свое име и поема отговорността за евентуални последствия.

4. Моля, имайте предвид, че някои стоки могат да бъдат подходящи или неподходящи за определени възрастови групи. Бъдете сигурни, че продуктът, който поръчвате е подходящ за съответния получател.

5. Изисква се предоставяне на имейл адрес и парола за поръчване от този сайт. Уверете се, че пазите сигурността на личните си данни и не предавате информацията на трети страни.

6. Ние ще се стремим, доколкото това е възможно, да поддържаме данните за сигурността на Вашата поръчка и плащане, но при проява на небрежност от ваша страна, не сме отговорни за всяка загуба, която може да произтече, ако трето лице е придобило не оторизиран достъп до данните, които сте задали за използването на услугата или подаване на поръчката.

7. Всяка поръчка, която направите е в зависимост от наличността, опциите за доставка, и подлежи на одобрение oт участващите в доставката. Когато правите Интернет поръчка, Фирмата/Търговец ще Ви изпрати електронна поща, потвърждаващ, че те са получени. Този и-мейл за потвърждение ще бъде изпратен автоматично само за да потвърди, детайлите на поръчката. Вие трябва да ги уведомите незабавно, ако има неправилни или неверни данни. Получаването на автоматично потвърждение не означава непременно, че участващия обект ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Когато изпращат потвърждаващ електронна поща, Фирмата/Търговец проверява наличността на съответните артикули, както и възможността за доставка на съответния обект.

8. Ако сте поръчали  и опциите за доставка са на разположение, участващият  Търговец/Фирмаприема поръчката и ще изпрати потвърждение за това. Ако данните за поръчката са верни, поръчката за хранителни доставки, стоки или услуги ще бъдат потвърдени чрез имейл.

9. Ако стоките / храната, предлагани на страницата на okpazar (by dayummy) са поръчани, Фирмата/Търговец ще потвърди наличността.

10. Потвърждаващото съобщение / и-мейла съдържа детайли за доставката, вкл. приблизително време за доставка предоставено от Фирмата/Търговец, потвърждение на цената на поръчката и доставката.

11. Ако в момента на поръчката доставката, работното време или друго не позволява тя да бъде осъществена, Фирмата/Търговец ще Ви уведоми за това отново чрез тел.обаждане или е-майл.

Параграф 4: Цени и Плащане

1. Цените на Уеб Сайта са точни, верни и актуални към момента на публикуването им.okpazar (by dayummy) си запазва правото да ги променя за в бъдеще. Цените включват ДДС и доставка за съответния Търговец/Фирма. Okpazar (By Dayummy) си запазва правото да спре да работи и да публикува менюто на обекти по своя преценка.

2. Цените на Уеб Сайта са точни, верни и актуални към момента на публикуването им. Търговецат си запазват правото да ги променят за в бъдеще. Търговец/Фирма има грижата да обновява цените и менютата при наличие на промяна и ако обекта не е отбелязал промяната своевременно, в момента на вашата поръчка Вие имате право да прекратите и откажете поръчката.

3. Цените на Уеб Сайта са точни, верни и актуални към момента на публикуването им. Търговец/Фирма си запазват правото да ги променя за в бъдеще.

5. Пълната сума на поръчаната храна, стоки и/или услуги е включена в цената изписана за плащане при поръчка. Задължително е пълното изплащане на цялата сума генерирана при поръчка в брой или по начините, които са възможни на Уеб Сайта.

6. Ако изберете онлайн плащане, трябва да заплатите поръчката си преди доставянето й. За да се гарантира безопасността на плащане през Интернет, Вашата кредитна/дебитна карта ще бъде криптирана, за да се попречи на трети, неопълномощени лица да имат достъп до нея. Банката, която обслужва кредитната /дебитната Ви карта също може да извършва проверки за безопасност, за да потвърди плащането на поръчката.

7. Aко решите да се откажете от поръчката, трябва незабавно да уведомите обекта за предпочитане по телефона, като споменете номера на поръчката . Ако обекта потвърди отказа Ви, няма да дължите такса за анулиране на поръчката. Ако обекта не приеме отказа на поръчката, (Например: приготвянето на храна за доставка вече е приключило и / или куриера вече е изпратени), поръчката не може да бъде отменена. Независимо от изложеното по-горе, в случай, че сте платили за поръчката си онлайн, трябва да се свържете само okpazar (by dayummy) по отношение на възстановяване на плащането. Винаги може да се свържете с okpazar (by dayummy) при проблеми, неясноти или друго вследствие на плащане онлайн.

8. Поръчки, при които се използва ваучер (талон/код за отстъпка):

a) ще бъдат изпълнявани, само ако се използва заедно със съответния начин на плащане, описан и отговарящ на условията на ваучера.

b) използването на ваучер/талон за намаление е валидно само, ако се използва със съответния, описан начин на плащане. Ако Клиентът не изпълни условията, описани към ваучера, отстъпката няма да бъде приложена.

c) клиентът е отговорен за нередно и неправилно неизползване на ваучера/талона за отстъпка

Параграф 5: Доставка

1. Сроковете за доставка, упоменати по време на поръчка, са приблизителни и подлежат на промяна. Поръчката ще бъде доставена на адреса, въведен от Вас, при поръчка.

2. Когато доставките се извършват от Участващия Търговец/Фирма, времето за доставка , както и отговорността поръчката да бъде доставена на време е само и единствено на Участващия  Търговец/Фирма

.

4. Ние не сме отговорни за загуби понесени от Вас и свързани със забавянето на доставка. Ако поръчката от okpazar (by dayummy) не е доставена на време, моля, да се свържете с обекта, изпълняващ доставката.

5. В случай на забавяне на доставката, таксата за доставка не може да бъде отменяна или таксувана за сметка на okpazar (by dayummy)

6. При поръчка, Клиентът поема всички рискове за поръчката си, включително доставка и др.

7. Не може да откажете поръчката си, ако тя е готова за доставка. Ако не уведомите преди поръчката Ви да бъде завършена и готова за доставка, вие носите цялата отговорност по получаването и заплащането на съответната поръчка. Всяко съхранение, застраховки и други разходи, които можем да претърпим, за недоставена поръчка ще бъдат направени на Ваша отговорност и ще трябва да изплатите пълно обезщетение за понесените разходи.

8. Поръчвайки от okpazar (by dayummy), трябва да бъдете сигурни, че по време на доставянето на поръчката, са предприети подходящи мерки, осигурен е нужния достъп до предоставения адрес за да се осигури безопасната доставка на поръчката. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди, разходи и разноски, както и за произшествия, където ситуацията е възникнала в резултат на неосигуряване на подходящ и адекватен достъп за доставка.

9. Участващите Търговец/Фирма, подготвящи поръчката Ви са длъжни да:

а) доставят поръчката на място, на адрес и място, посочено от Вас във Вашата поръчка

b) достави поръчката в рамките на времето за доставка, което е предложено

c) Ви информира, ако няма да успее да достави поръчката в описания срок.

10. Okpazar (By Dayummy) и Участващите Търговец/Фирма не носят отговорност за възникнали загуби, задължения, разходи, вреди, разходи и разноски, произтичащи от забавяне на доставка;

11. Моля, имайте предвид, че Участващите Търговец/Фирма може да не са в състояние да правят доставки на някои места. В този случай, нашите Участващите Търговец/Фирма ще Ви информират за това, използвайки данните за контакт, които сте задали, когато правите поръчката, и тя ще бъде анулирана или доставена на друг адрес.

Параграф 6: Анулиране на поръчки

1. За да анулирате поръчка, Вие трябва незабавно да уведомите Участващия Търговец/Фирма, препоръчително на телефона, оставен за поръчка. Ако Търговец/Фирма приеме да откаже поръчката, няма да бъдете таксувани за отказа. Ако Търговец/Фирма не приеме отказа на поръчката (т.е. Храната / Поръчката вече е била изпълнена) поръчката не може да бъде отказана. Ние няма да можем да ви върнем сумата, платена за поръчката.

2. Ще откажем поръчката, ако продукта не е наличен към момента на поръчката. В този случай, ще бъдете уведомени от обекта и ние ще възстановим плащането.

3. Ако анулирането е извършено на време и бъде прието от обекта, ние ще ви възстановим пълната сума в срок от 14 работни дни, във формата, в която е била направена. Възстановяването ще включва такса за доставка и обработка (ако е приложимо), които можете да получите за доставка на стоки или услуги, в съответствие с това, което се прилага.

4. В малко вероятния случай, в който Участващият Търговец/Фирма достави лош продукт, вие имате право да откажете да приеме доставката на съответния продукт и ще получите пълно възстановяване на сумата за липсващия елемент.

5. Ако Участващият Търговец/Фирма може да предостави само частична поръчка (поради липсващи продукти), служителите на съответния обект трябва да Ви информират за това, или да предложат замяна на липсващите части. Можете да отхвърлите частично поръчката преди доставката и да получите плащането си. Ние не носим отговорност за неправилна или частична доставка. Този въпрос трябва да бъде уреден пряко с Участващият Търговец/Фирма.

Параграф 7: Лични Данни

1. В необходимите полета, моля, да предоставите необходимите данни (адрес, телефон, име) за да може Участващият Търговец/Фирма да изпълни успешно поръчката си.

2. Въвеждайки данните си, вие ни оторизирате да използваме личните ви данни за да доставяме поръчките ви за храна, стоки и услуги, за маркетинг цели, както и за кредит проверка ("Проверка"). Проверката може да изисква да разкрием лични данни на трети оторизирани лица. Ако сметнем, че услугите на трети лица и компании биха представлявали интерес за Вас, където е позволено от Закона можем да предоставим част от тях. Повече информация можете да намерите в Условия за Поверителност.

3. Можете да получите личните си данни по всяко време. Моля, свържете се с нас за да изпълним молбата ви.

Параграф 9: Оплаквания

Ние от okpazar (by dayummy) се опитваме да отговорим на очакванията и желанията Ви, както и да Ви осигурим приятно пазаруване и получаване на поръчки. Затова се стараем да отговаряме на оплаквания в рамките на 24 часа. Всички оплаквания молим да адресирате на адрес: ken@dayummy.com

Параграф 10: Ограничение на отговорността

1. Ние се стараем да гарантираме наличната информация, съдържаща се и описана на Уеб Сайта. Извиняваме се за евентуални грешки или пропуски, които биха могли да възникнат. Не можем да гарантираме, че с използването на Уеб Сайта, той ще бъде без грешки. Стараем се продуктите, както и цялата информация да бъдат актуални. Също така не гарантираме, че сайта или сървъра не съдържат вируси или бъгове, които да забавят пълната функционалност, точност и надеждност. Ние не даваме гаранция, че тя ще бъде пряка или косвена, по отношение на съвместимостта на сайта или сървъра, за да си цел и по отношение на тяхната точност.

2. С приемането на настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате да ни освободите от отговорност, която възниква в резултат на използването на информацията от трети страни, или използването на сайтовете на трети страни или отговорност, произтичаща от консумацията на храни или напитки или стоки от Участващите Търговец/Фирма.

3. Ние не поемаме отговорност за доставката на поръчките, стоки и услуги в най-пълна степен, позволена от приложимото право. Това не засяга вашите законни права като потребител. Ако Уеб Сайтът е отговорен за някаква загуба или вреда, претърпяна от Вас, нашата отговорност ще бъде ограничена до стойността на поръчката и свързаните с нея стоки и услуги. Ние не носим отговорност за загуби, щети, разходи, също пряко и непряко в привеждането загуби, които са довели до загуба на печалба. Това ограничение на отговорността не се прилага за телесна повреда или смърт, настъпили като пряк резултат от нашата небрежност.

4. Ние не поемаме отговорност за всяко забавяне, повреда, грешки, пропуски, или за загуба на предадените данни, вируси и други форми на замърсяване или разрушителни свойства, предавани на вас и вашите компютърни системи, чрез нашите услуги.

5. Okpazar ( By Dayummy) не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими събития, причинени изключително и само от природни сили, които не могат да бъдат предвидени или контролирани, нито предотвратени с предпазливост, старание и грижа, включително война , бунтове, граждански размирици, в съотвествие с всеки закон,правителствена заповед, правило, наредба или действие на трети лица.

7. Продуктите, продавани от нас са за ваша лична употреба. Ето защо, ние не носим отговорност за непреки и последващи вреди, както и за загуба на данни, загуба на доход или печалба, загуба на имуществените вреди и / или загуби, причинени от трети лица, искове, предявени срещу вас, в резултат от употребата на тази услуга или на стоки и услуги, закупени за обекта.

8. Взели сме всички възможни мерки за предотвратяване на онлайн измами и за гарантиране, че всички данни, събрани от нас се съхраняват по най-безопасния начин. Въпреки това, ние не можем да бъдем отговорни за изключително малко вероятния случай на нарушение на сигурността на нашите компютърни сървъри или сървъри на трети страни.

9. В случай, че okpazar (by dayummy) има основателна причина да вярва, че съществува злоупотреба с ваучери и/или кодове за отстъпка или предполагаеми случаи на измама, okpazar (by dayummy) може да блокира купувача или клиента и запазва правото си да откаже да доставя бъдещи поръчки. Освен това, в случай на злоупотреба с ваучери или промоционални кодове, okpazar (by dayummy) запазва правото си да търси компенсация от нарушителите.

Параграф 11: Общи правила и условия

1. Всички цени са в български лева и с включено ДДС

2. Okpazar (By Dayummy) си запазва правото да променя Общите условия и Условията за Поверителност без да Ви уведомяваме.

3. Възможно е да правим промени в Общите условия без да ви уведомяваме.

4. Поръчките от okpazar (by dayummy) трябва да бъдат плащани с кредитна карта или при взимане на място, в брой. Своевременния отказ за плащане ще доведе до прекратяване на договора.

5. Забранено е да се използват програми за автоматизиране на използването на нашия сайт, както и при използване на поръчките на уебсайта.

6. Забранено е събирането на данни за хората, които използват тази услуга. Забранено е да се използва тази услуга, и споделени комуникационни системи за разпространение на информация за търговски цели. Нямат право да бъдат привличани други потребители на услугата по някаква причина, за да изразят своите мнения в сайта. Забранено е да се публикуват или разпространяват ваучери и промоционални кодове, свързани с тази услуга. Както е забранено да се хакне сайта и други подобни дейности.

8. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за недействителна, невалидна или неприложима, страните са съгласни с факта, че тези условия ще бъдат изтрити, а останалата част от споразумението ще продължи да е в сила.

9. Тези Общи условия, както и нашето споразумение, са предмет на действащият закон, в сила в Република България и следва да се тълкуват в съответствие с него.

10. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи Условия ще се прилагат нормите на Българското законодателство. Всички спорове по тях ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд.

В случай на възникнали проблеми или въпроси с онлайн плащанията, моля пратете имейл на ken@dayummy.com

Тези Общи Условия имат английска и турска версия.В случай на съмнение се прилагат Terms and conditions   и Gizlilik ve Güvenlik вариант